MEDYA MERKEZİ

Platin Bilişim konvansiyonel Halkla İlişkiler ve Tanıtım stratejisi ile farklı iletişim çalışmaları yürütmektedir. Bu kapsamda medya merkezinde, basın bültenleri, basın yansımaları, etkinlikler - virtüel hikayeler, başarı hikayeleri, ödüller, sponsorluk çalışmaları, duyurular, videolar, kataloglar, sosyal medya kanalları, müşteri ilişkileri bilgisine ulaşabilir ve PR abonelik sistemi ile üye olabilirsiniz.

DİKKAT! SPK TEBLİĞLERİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ!

15 Ocak 2018 SPK tarafından; Bilgi Sistemleri Bağımsız Denetim Tebliği (III-62.2) ve Bilgi Sistemleri Yönetimi Tebliği (VII-128.9) yayımlandı.

  

Bu tebliğlerin taslak halleri 2013 yılı sonlarında sermaye piyasası kurumlarına gönderilmiş ve ilgili kurumların görüşleri toplanmıştı.

Özellikle kısmi ve geniş yetkili aracı kurumlarla, asgari özsermaye yükümlülüğü 5 milyon TL üzerinde olan portföy yönetim şirketlerinin (PYŞ’lerin) bu tebliğler kapsamında aşağıda yazılanlardan çok daha geniş kapsamlı yükümlülükleri bulunmaktadır.

BİLGİ SİSTEMLERİ BAĞIMSIZ DENETİM TEBLİĞİ (III-62.2)

  • Bilgi Sistemleri Bağımsız Denetim Tebliği’nin 2/2 maddesi uyarınca banka ve sigorta şirketleri ile finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin bilgi sistemlerinin kendi özel mevzuatlarında belirlenen ilkeler çerçevesinde denetlenmesi, gerekmektedir.
  • bu şirketler kendi özel mevzuatlarına aykırı olmamak kaydıyla kendi mevzuatları çerçevesinde hazırlanan bilgi sistemleri bağımsız denetimi raporlarını Tebliğ hükümleri çerçevesinde SPK’ya sunmakla yükümlü kılınmıştır.
  • Bununla birlikte Tebliğ’in “Yükümlülük ve muafiyetler” başlıklı 30 uncu maddesindeki hükümler de göz önüne alındığında sayılan şirketlerden sadece bankaların kendi özel mevzuatları çerçevesinde hazırlanan bilgi sistemleri bağımsız denetim raporunu SPK’ya göndermekle yükümlü oldukları düşünülmektedir.
  • Bu çerçevede, Bilgi Sistemleri Bağımsız Denetim Tebliği’nin 29 uncu maddesi kapsamında, bankaların BDDK mevzuatı çerçevesinde düzenlenen bilgi sistemleri bağımsız denetim raporunu, teslim alınmasını itibaren en geç 5 iş günü içerisinde raporun kabulüne yönelik yönetim kurulu kararıyla birlikte SPK’ya göndermeleri gerektiği görülmektedir (madde 29). Tebliğ ile bunun gibi birçok yeni düzenleme getirilmiştir.

BİLGİ SİSTEMLERİ YÖNETİMİ TEBLİĞİ (VII-128.9)

Bilgi Sistemleri Yönetimi Tebliği’nin 2/2 maddesi uyarınca banka ve sigorta şirketleri ile finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin bilgi sistemlerinin, kendi özel mevzuatlarında belirlenen ilkeler çerçevesinde yönetilmesi, bu Tebliğ’de öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi hükmünde sayılmıştır.

Öte yandan, asgari özsermaye yükümlülüğü 5 milyon TL üzerinde olan PYŞ’ler ile kısmi ve geniş yetkili aracı kurumlar söz konusu Tebliğ’in 28 inci maddesinde sayılan muafiyet uygulanan kurumlar arasında bulunmadığından,

  • Yönetim Kurulu onaylı bilgi güvenliği politikası oluşturmaları,
  • Bilgi sistemleri üzerinde etkin ve yeterli kontrolleri tesis etmeleri,
  • Bilgi sistemlerini, sızma testi konusunda ulusal veya uluslararası belgeye sahip gerçek veya tüzel kişiler tarafından en az yılda bir kez sızma testine tabi tutmaları,
  • Bilgi sistemlerine ilişkin dış kaynak yoluyla alınan hizmetleri yönetimi konusunda Tebliğ’de istenen yükümlülükleri yerine getirmeleri,
  • Denetim izi kayıt mekanizmasını tesis etmeleri ve asgari 5 yıl saklamaları

gibi kapsamlı yükümlülükleri bulunmaktadır.

Detaylı bilgi: security@platinbilisim.com.tr