MEDYA MERKEZİ

Platin Bilişim konvansiyonel Halkla İlişkiler ve Tanıtım stratejisi ile farklı iletişim çalışmaları yürütmektedir. Bu kapsamda medya merkezinde, basın bültenleri, basın yansımaları, etkinlikler - virtüel hikayeler, başarı hikayeleri, ödüller, sponsorluk çalışmaları, duyurular, videolar, kataloglar, sosyal medya kanalları, müşteri ilişkileri bilgisine ulaşabilir ve PR abonelik sistemi ile üye olabilirsiniz.

DİKKAT: İHLAL BİLDİRİMİ!

08 Mayıs 2018 Araç çağırma hizmeti sunmak üzere Türkiye’deki faaliyetlerini Careem Networks Teknoloji A.Ş. aracılığıyla yürüten Dubai merkezli Careem Inc. (Şirket) unvanlı şirketten ihlal bildirimi geldi.

   

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.” hükmünü getirmektedir.

Araç çağırma hizmeti sunmak üzere Türkiye’deki faaliyetlerini Careem Networks Teknoloji A.Ş. aracılığıyla yürüten Dubai merkezli Careem Inc. (Şirket) unvanlı şirketten alınan 18.04.2018 tarihli yazıda;

  • Müşteri ve sürücü bilgilerinin tutulduğu bilgisayar sistemlerine 14.01.2018 tarihinde yetkisiz üçüncü kişilerce erişim sağlandığı, (yapılan inceleme sonucunda konuya ilişkin tespitlerin 21.03.2018 tarihinde ortaya çıktığı,)
  • Şirket tarafından adli bilişim incelemesi başlatıldığı ve önde gelen bir siber güvenlik şirketinin konu ile ilgili görevlendirildiği,
  • Söz konusu yetkisiz erişimden Türkiye’de mukim 103.337 müşteri ile 900 araç sürücüsünün etkilendiği,
  • Yetkisiz erişim sağlanmış olan kişisel veriler arasında müşterilerin isim, telefon numarası, kredi kartı bilgisi, e-posta adresi, kayıtlı konum bilgisi ve yolculuk özeti bilgisi ile araç sürücülerine ait isim telefon numarası, araç modeli, plaka numarası, yolculuk özeti, uluslararası banka hesap numarası, T.C. kimlik numarası ve ehliyet numarası bilgilerinin olabileceği

bilgisine yer verilmiştir. Şirket ardından bu ihlali web sitesinde yayımlamıştır.

 

Detaylı bilgi için: security@platinbilisim.com.tr