STRATEJİK İŞ ORTAKLARI

Platin Bilişim, konularında lider durumdaki kaliteli ve güvenilir firmalarla iş ortaklığı yapmaktadır. İş ortağı olduğumuz ürünlerle ilgili yeterli miktarda sertifikalı ve deneyimli Güvenlik Mühendislerimiz ile rakiplerimizden farklılaşmayı hedeflemekteyiz. Platin müşterilerine uçtan uca, güvenlik ürün ve hizmetleri sunmayı hedeflemektedir.

Seclore

Kurumsal Hak ve Yetki Yönetimi

Günümüzde kurumlar giderek daha fazla hassas kurumsal veri paylaşmaya başladılar.  Veri paylaşılan bayiler, iş ortakları, avukatlar, müşteriler gibi paydaşlar kurum ekosisteminin dışındaki bileşenleri temsil etmektedir ve aksiyonları sizin kontrol ve güvenlik altyapınızdan bağımsız değişkenlerdir.  Bununla beraber giderek artan işbirlikleri, artan riskleri de beraberinde getirmektedir. Paylaşılan her bilgi –finansal bilgi, müşteri verisi, teknik özellikler, mühendislik dizaynları kötüye kullanıldığı takdirde  kurumumuzda anlamlı bir finansal, itibari, rekabetsel ve hukuksal etki yaratır. 

Geleneksel güvenlik çözümleri işletmeyi güvene almayı öngörürken; – kaldı ki günümüzde bu da yetmez- modern güvenlik çözümleri ise  bilgiyi güvene almayı öngörür ve bu çözümler adapte edilebilirdir.

BYOD, bulut bilişim ve mobil teknolojiler  günümüz iş dünyasında riskli unsurlardır. Birbirine bağlı bir dünya oluştururlar. Böylelikle Kurumsal güvenlik kurum sınırlarının dışına çıkmış olur. 

 

Sınırları Olmayan Güvenlik:

Ortamı Değil Mesajı Korumak:

En gizli kurumsal veri genellikle veri tabanı ya da veri depolama cihazları yerine  Word, Excel, PowerPoint, PDF, AutoCAD dosyaları ya da   e-postalarda bulunur. Gartner’a göre, Kurumsal bilginin 80% eyakını,  bu tür alanlara girilen “yapılandırılmamış bilgi” den oluşmaktadır. Geleeksel very koruma yöntemleri ile bu tür bilgileri korumak ve kontrol altında tutmak oldukça zordur. Hatta very dışarıya çıktıktan sonra imkansızdır. Harici kişiler bilgileri kolayca kopyalayabilir, yazdırabilir, düzenleyebilir ve başkalarına gönderebilir. Bu durumda büyük bir güvenlik riski teşkil etmektedir.

Sizin çalışanınız olmayan ancak iletşimde olduğunuz tedarikçiler, iş ortaklarınız vs. bilgilerinize çeşitli yollarda Dünya nın her yerinden ulaşabilir. Durumu daha da karmaşıklaştıran  kullanıcıların erişişim  durumlarıdır. Kullanıcılar, farklı platformlardan, farklı cihazlardan, lokasyonlardan, güvenlik seviyelerinden, ağlardan, çeşitli niyetlerle bilginize erişebilir. Bu liste sınırsızdır.  Veriyi güvenlice korumadan salt cihazı korumak yetersiz bir çözümdür.  

Gerçekten yapılması gereken ise bilginin kendisini   korumak ve rsikleri en aza indirmektir. Böylelikle – Dünya’nın her yerinden bilgilerinizi korumanız mümkün hale gelir. Bu tür koruma mekandan, cihazdan, ağdan ve benzeri değişkenlerden bağımsız çalışır. 

Seclore Dosya Güvenliği:

Kurumsal Hak Yönetimi:

Seclore IRM ile her zaman her yerde bilgiyi koruyabilirsiniz. Bilginin nerede depolandığı, iletildiği veya erişime açıldığı önemsiz hale gelir. Dosya Güvenliği tamamen deoplama mekanizmasından bağımsızdır. (File Servers, Endpoints, Blut, Mobil Devices etc.) ve (Email, Web, USB Drives, CD/DVD etc.).gibi araçlardan da bağımsızdır. Böylelikle bilgileriniz güvende kalır. 
Güvenlik ve risk  altyapınız daha sağlam bir hale gelir. 

Sahip Olduğunuz Bilginin: IRM Dosya Güvenliği:
• KİM TARAFINDAN • Sınırlardan bağımsızdır
• NE AMAÇLA • Kalıcı Koruma Sağlar
• NE ZAMAN  • Uzaktan Kontrol Edilebilir
• NEREDE • Uçtan uca İzleme Sağlar.
  • Bilgi ve Veri Denetimi Sunar.
Kullanıldığını bilirsiniz. • Erişim Denetimi Sunar.
  • Mobii Destekler
  • Otomatik Bilgi Güncellemesi  Sağlar
  • Zaman-Makan Bazlı Erişim Denetimi

Bilgiye Güvenlik Duvarı: 

IRM ile akıllı bir güvenlik  duvarı oluşturulur. Böylece deoplama cihazı, ağ ya da cihazdan bağımsız bir koruma seviyesi sağlanır. IRM Dosya Güvenliği bilginin kontrolünde sınırlama getirmez ve yetki dağıtımı ile  güvenlik risklerini sanal olarak en aza indirir. 

Katmanlı Güvenlik:

IRM Dosya Güvenliği katmanlı bir koruma sağlar. Dökümanda yer alan gezinme, düzenleme, kopyalama, makro uygulama konularında aksiyona dayalı koruma sağlar. 

Otomatik Kontrol:

Dosya sahibi bilgiye erişimi kendi istediği gibi  düzenleyebilir. Paylaşsa dahi dosyadaki  yetkiler değişmez. Erişim seviyeleri belirleyerek istenen kişinin istenen seviyede erişimi korunabilir  Tehlike anında dosya aktivasyon dışı bırakılabilir, yani erişilmez olur. 

Denetim:

Dosyadaki tüm değişiklikler istemen seviyede denetlenebilir. –Bu denetleme kurum dışından da hatta harici ağdan da mümkündür. – Değişikliklerin logu alınır ve bu loglar çeşitli denetim raporları  oluşturmada kullanılabilir. 

Lisanslama İhtiyacı Yok:

Sadece dosya koruması bulunan kullanıcı başına ödeme yaparsınız. Lisanslama ihtiyacı yoktur. 

Ajansız Erişim:

Korunan bilgiye  yeni bir yükleme ihtiyacı olmaksızın erişilebilir.

Mobil Destek: 

*Korunan very ve bilgiller İOS ve Android cihazlardan mobil olarak erişilebilirdir.

* Windows IRM Dosya Güvenliği Eki Mevcuttur.
* Dosya Formatı ve Uygulama Desteği Mevcuttur.

Seclore ile ilgili daha ayrıntılı bilgi almak ister misiniz?