KURUMSAL

İstanbul merkezli bir bilişim firması olarak 2001 yılında kurulan Platin Bilişim; IBM, Veritas, Symantec, Rapid 7, Transvault, Hitachi Vantara, Thycotic, Forescout, Gurucul, SailPoint, Darktrace, F5, Lucy ve Seclore gibi lider markaların Güvenlik ve Erişebilirlik çözümlerini, Platin mühendisliği, bakım ve destek hizmetleri ile beraber sunmaktadır. Platin Bilişim; İstanbul merkez ve Ankara şube ile faaliyetlerine devam etmektedir.

Kurumsal Yönetişim

Yönetim anlayışımız büyüme stratejimize uygun ve kontrollü, planlama, pazarlama ve dijital entegrasyon süreçlerine yönelik gerçekleşiyor. Zira günümüzde pazarlama çalışmaları en az ürün / hizmetin kendisi kadar artı değer yaratan unsurlar. Biz bu yatırımlara “Shift incentives to big picture thinking” diyoruz zira planlı olduğumuz kadar esnek bir yönetim anlayışına sahipiz. İkinci temel nosyonumuz ve nüvemiz maliyet merkezinden ekonomik değer yaratımına, tüketimden üretime dönmek.

 Al-sat mantığının dışına taşan hizmet sunma yaklaşımımız bizi hizmet kalitemize ve ürünlerimizi geliştirme, arge çalışmalarına yatırım yapma noktasına getirmektedir.

Platin Bilişim olarak kurumsal yönetim yerine kurumsal yönetişim kavramına odaklanıyoruz. Kurumsal yönetişim felsefemizde, öncelikle herkesin yaptığı işin yöneticisi olduğu varsayımıyla hareket ediyoruz.Çalışanlarımıza sorumluluk ve inisiyatif veriyoruz; böylelikle yaptıkları işi sahiplenmelerini sağlıyoruz. Üst yönetimimiz herzaman en alt kademedeki çalışan ile iletişim ve etkileşim halindedir. Buna da 360 derece yönetişim adını veriyoruz. Gerek dikey iletişim gerek yatay iletişim düzeyinde bilgilerin sürekli olarak akış halinde olduğu, açık iletişimin benimsendiği bir kurumsal yapı olarak sürdürülebilir bir işgücü sağlamayı hedefliyoruz. Bunu yaparken aldığımız tüm yönetim kararlarında, toplumu ve doğal/sosyal çevremizi dikkate alarak adım atıyoruz. Yaptığımız tüm projelerde öncelikle insani boyutu ve faydalanabilirlik oranlarını dikkate alıyor ve paydaşlarımızı olumsuz etkileyecek bir dışsallık oluşturmamaya özen gösteriyoruz.