STRATEJİK İŞ ORTAKLARI

Platin Bilişim, konularında lider durumdaki kaliteli ve güvenilir firmalarla iş ortaklığı yapmaktadır. İş ortağı olduğumuz ürünlerle ilgili yeterli miktarda sertifikalı ve deneyimli Güvenlik Mühendislerimiz ile rakiplerimizden farklılaşmayı hedeflemekteyiz. Platin müşterilerine uçtan uca, güvenlik ürün ve hizmetleri sunmayı hedeflemektedir.

Titus

İşletmenizin Dijital Dönüşümü

Geleneksel  Sınırları Kaldırın!

Verimlilik, işbirliği ve bilgiye ulaşmada kolaylık günümüzün dijital işletmelerinin en önemli avantajları. İşletmenizin büyümesi  ve kurumunuzun başarısı için very paylaşımınınızı dah güçlü kılın.

“Günümüzdeki işlrin 40% ı önümüzdeki 10 yıl içinde sona erecek.  Bu noktada tüm işlermelerin hangi Teknoloji değişikliği yatırımlarına yönelmesi gerektiğini iyi analiz etmesi gerekiyor”
John Chambers, Yönetim Kurulu Başkanı, Cisco Systems

Güvenlik Teknolojisinin Ötesinde, İnsan Kaynaklı Hatalar Hala Problem!

Müşteriler ve iş ortakları üçüncü şahıslar ile paylaştıkları bilgininin güvenliği konusunda emin olmak ve korunduğunu bilmek ister.  Veri Güvenliği sistemlerine yapılan büyük yatırımlardan ziyade sosyal mühendisliğe ya da “gölge IT” ye karşı savunma sistemleri gerekir. İnsan hataları ise halen veriyi riske atan en büyük etmendir.

Kullanıcılar Bilgi Korumanın Ötesinde Yeni Bir Davranış Geliştirmeli!

Kullanıcıların yeni verimlilik araçlarını hayatlarına alırken aynı zamanda veryi güvenliğinin herkesin kişisel sorumluluğu olduğunu unutmaması gerekmektedir. İşletmenin kullanıcıları durup düşünen, iş değerini hesap eden bir kültüre uyumlu hale getirmesi oldukça önemlidir. 

TITUS ile Güvenlik Kültürünüzü Dönüştürün!

TITUS kullanıcılara yarım yüzyıldır, güvenlik kültürlerini  geliştirme ve verilerini koruma konusunda yardımcı olmaktadır. TITUS, kritik başarı faktörlerini  mevcut dijital işletme dönüşümüne entegre etmektedir.

Veri sınıflandırma, hem kişileri hem de kurumları güçlendirirken, hem de güvenlik teknolojisine katkıda bulunur. Böylelikle veri paylaşımı kararlarınız daha sağlamlaşır.

“TITUS kültürel değişimi desteklerken çalışanların bilgi paylaşımı konusundaki gelişimlerine katkıda bulunur.”
John McClurg, Güvenlik / Genel Müdür, Dell

TITUS kurumunuzla eşsiz biçimde entegre olur ve bilginin üretimi, erişimi, korunması ve saklanması konusunda kurumunuza çözümler sunar. 

“Artık bilgi Güvenliği riskini hesaplamadan bilgi ve veriyi bir yerden bir yere taşıyacak uygulamaların önünü açmanın zamanı geldi.”
Bilgi Güvenliği Forumu

TITUS kullanıcıları günlük iş akışları içinde, eğitierek ve güçlendirerek güvenlik ekosisteminin bir parçası haline getirilir. Eğer siz de kendi çalışanlarınızın bu seviyeye gelmesini isterseniz ve daha iyi karar almasına katkıda bulunmak isterseniz, bilgiyi riske eden ve hassas veriyi risk altına sokan uygulamalarda uzmanca davranmasını TITUS ile sağlayın.

“TITUS dahili işletme kültürü üzerinde 20 yıldır hiçbir teknolojinin sağlayamadığı etkinliği sağmayan bir üründür.
TITUS Fortune Müşteri,
Finansal Hizmetler

Süreçler

Eğit Güçlendir Uygula İzle
• Kullanıcı davranışını değiştir  ve dönüştür • Güvenlik bilincini aktive et • Veri Güvenliği uygula • Bilgi akışını control et
• İşletme kararlarını very değeri ve riski ile bağdaştır • İşbirliğini güvenceye al. • Güvenlik ekosistemini optimize et • Değerli veriyi koru
  • Bilgi bütünlüğünü sağla • Kanunlara uy • Dahili saldırıları keşfet
    • Kullanıcı hatalarından korun • Başarıyı ölç. 

 

Titus ile ilgili daha ayrıntılı bilgi almak ister misiniz?