STRATEJİK İŞ ORTAKLARI

Platin Bilişim, konularında lider durumdaki kaliteli ve güvenilir firmalarla iş ortaklığı yapmaktadır. İş ortağı olduğumuz ürünlerle ilgili yeterli miktarda sertifikalı ve deneyimli Güvenlik Mühendislerimiz ile rakiplerimizden farklılaşmayı hedeflemekteyiz. Platin müşterilerine uçtan uca, güvenlik ürün ve hizmetleri sunmayı hedeflemektedir.

SSL Visibility Appliance

SSL Visibility Appliancesı gözetim hattında işler ve kripptolu trafiğe / potansiyel saldırılara görüş sağlar. Bunu yaparken herhangi bir performans düşüşü oluşturmaz. Kriptolu Trafik yoluyla oluşan güvenlik kör noktalarını ortadan kaldırın!

Genel Bakış

İleri Seviye Saldırıları Önlemek için Kriptolu Trafiğe Eşleniksiz Görüş Sağlar

 • SSL/TLS trafiğini port sayısı ya da uygulamadan bağımsız olarak otomatik olarak algılar  
 • Bypass teşhisinde SSL kullananların teşhisini sağlar ve gizli tehditleri ortaya çıkarır  Dyre ve Zeus trojanlarını, bulur. 

Gizlilik ve Uyum İnsiyatiflerini Destekler 

 • Uyum ve veri gizliliği insiyatiflerini desteklemek için trafiği dekripte eder. 
 • Enkripte edilen trafiği kabul edilebilir  politikalar için güçlendirir.

Integrates Seamlessly with the Mevcut Güvenlik Altyapısı ile Görüşü Entegre Eder

 • Altyapının ROI sını artırır ve genişletir.
 • Çoklu ağ segmentlerini entegre eder ve aktif ve pasif güvenlik teçizatını aynı anda besler.

Yönetim ve Operasyonu Basitleştirir

 • Detaylı loglar sunar ve potansiyel SSL kulanımı ile ilgili spot uyarılar gönderir.
 • Yönetim merkezine backup, tekvim çalışması ve senkronizasyon açısından  fayda sağlar. 

Kriptolama verinin gizlilik ve bütünleşikliğini korumanın yanı sıra saldırganların ,güvenlik kontrollerinden kurtulmalarını engeller. Günümüzde internet trafiğinin yarıdan fazlasının kriptolu olduğunu düşündüğümüzde, bu durum kurumların güvenlik postüründe geniş bir boşluk oluşturmaktadır. Bu durumda da risk ve hassasiyetin arttığı ve itibarın zarar gördüğü bilinmektedir. Blue Coat SSL Visibility Applianceı, Kriptolu Trafik Yönetimi aracı olarak çözümün temel bir bileşenidir. Kurumların maliyet avantajı sağlayarak   çevrelerindeki kör noktaları elemine etmesini sağlar ve güvenlik yatırımlarının verimliliğini maksimize etmelerine yardımcı olur. Blue Coat sayesinde kurumlar, kriptolu trafik üzerinden görüş ve control sağlarlar. Ek olarak, uyumluluk, gizlilik ve düzenleyici politikalara uyumu gerçekleştirir.

Güvenliği artırmak için kriptolu trafik görüşü

SSL Visibility Applianceı  bir kurumun  trafik yönetimi stratejisinde temel bileşendir.Kriptolu trafiğe görüş sağlar ve saldırı tespiti yapar. Blue Coat tüm ağ portları etrafındaki SSL bağlantılarını tespit eder ve dekripte eder. Dekripte edilen içerik mevcut güvenlik altyapısı tarafından bu tür saldırlara karşı koruma ve bulgulama sağlar. Yoğun dekripte içeriğin yükleme sürecinde, SSL Visibility Applianceı aynı zamanda Kurumsal ağın ve güvenlik altyapısının genel performansını artırır. 

Gizlilik ve uyum insiyatiflerini güçlendirme

SSL Visibility Applianceı etkin bir politika güçlendirme aracı ve kurumsal SSL trafiğinin noktasal kontrolünde etkin rol oynar. Kriptolu trafiğin oluşturduğu riskleri  azaltırken aynı zamanda, ilgili güvenlik politikaları ve hukuksal gereklerle uyumu sağlar. Ziyaretçi kategorizasyonu ve SSL trafik biçimlerini, politikalarına uyum ile kurumlar kolaylıkla granüler politikalar üretebilirler.  Böylelikle, iş ihtiyaçlarını da karşılamış olurlar. Ek olarak; tüm bu politikalar SSL v3.0. kullanan kurumlarda kolaylıkla, süresi dolan ve zayıf şifreli politikalar ve standartları ortadan kaldırabilir. Bu da kurumların  gizlilik ve uyum gereği verinin üzerindeki maksimum riski dengeler. Bahsedilen politikalar aynı zamanda Blue Coat’un global güvenlik zekası ağında sürekli olarak güncellenir.

Eşleniksiz Performans ve Ölçeklendirme Sağlar

SSL Visibility Appliancesı gözetim hattında işler ve kripptolu trafiğe / potansiyel saldırılara görüş sağlar. Bunu yaparken herhangi bir performans düşüşü oluşturmaz. Appliance ın sağladıkları:

 • Gözetim Hattı Ağ Performansı: SSL dışı akışı ilgili güvenlik appliancelarına iletir veya  40 microsaniyeden daha az bir sürede hassas uygulamalardaki latans ve ertemeleri en aza indirir. 9 Gbps SSL trafiğine kadar tüm dekriptesini ve 70 ten fazla şifre suitini tüm SSL/ TLS versiyonları için  destekler.
 • Oransal Akış Bazında Hızlı Bağlantı: 800,000 e kadar mevcut SSL seansını tespit eder ve her saniye 30,000 yeni seans kurulumuna olanak sağlar.
 • Yüksek Erişilebilirlik: Entegre donanım ve konfigüre edilebilir  linkler aracılığı ile ağ güvenliği için  ağa erişilebilirlik durumunu yansıtır. 

Gizli ve Mevcut Altyapıyı Entegre Eder

SSL Visibility Appliances ı mevcut altyapıya gömülmesi açısından basittir. Güvenlik  appliancelarını duplike etme gereği kalmaz. Ağı yeniden yapılandırır ve yeniden inşa eder. Applianceların sağladıkları;

 • Yüksek Altyapı ROIsı: Ağ ve güvenlik appliancelarının mevcut performans yeterliliği bakımından dekripte edilen içeriği yükleyen ve SSL görüşü sağlayan  daha önce enkripte edilmiş trafik kaynaklı gizli salıdırıları ortaya çıkarmaya yardımcı olur. 
 • Ağ Görünürlüğü: SSL Visibility Appliance larine uç noktalara görünür kılmak ve ağın elementlerine dağıtmayı olanaklı kılar. Bunun yanı sıra, ağın yeniden yapılandırılmasına gerek kalmaz.(IP adresleri yahut topoloji değişiklikleri ya da müşteri IP modifikasyonları) 
 • Esnek Kurulum Seçenekleri: Bir ya da birden fazla aktif/pasif   çoklu aynı eksenli ya da bağlantılı segmentlerde ekli appliance I destekler. 
 • Kopya Portlar: Eşel olmayan bir  “Tekil Dekripte-Çoğul Besleme   dizaynı sunar. SSL Visibilty Appliance ı, ek portlar aracılığıyla birçok cihaza kopyalar göndermeye muktedirdir.Bu da kurumlara pasif cihazlar da dahil olmak üzere,dekripte ya da SSL dışı. tüm trafiği beslemede yardımcı olur.
 • Uygulama Koruması: Dekripte edilmiş bir şifresiz metni güvenlik cihazlarına üretilmiş bir TCP akışı şeklinde paket başlıkları ile birlikte iletir. Bu da uygulamaların ve applianceslara ilişkin (NGFW ler gibi) koruma sistemlerinin ihlalini engeller, veri kaybı önleme ve güvenlik analizi sistemlerinin boyutunu genişletir.saldırılardan korumayı sağlar.
 • Karşılaştırmalı Destek: Giren ve çıkan SSL seanslarına ilişkin trafikte tümleşik görünürlük sağlar. 
 • Girdi Konsolidasyonu: Farklı ağlardan gelen trafiğin tek bir pasif segmentte toplanmasını sağlar. 

Yönetimi ve Operasyonları Basitleştirir 

SSL Visibility Appliancesları aşağıdakileri gerçekleştirmede kurulum ve yönetim bakımından basittir: 

 • Tekil Cihaz Yönetimi
 • Merkezi Yönetim
 • E-Posta Bildirimleri
 • SSL Seansları  Tanımlama
 • Syslog Rapoarlama
 • SNMP Desteği
   
SSL Visibility Appliance ile ilgili daha ayrıntılı bilgi almak ister misiniz?